سایت فیش حقوقی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان

 

 
 

 

راهنما اگر براي اولين بار مراجعه مي كنيد

در مقابل كلمه عبور شماره حساب خود را وارد كنيد

تذكر: توصيه ميشود پس از رويت فيش  كلمه عبور را عوض كنيد

(كلمه عبورمي تواند تركيبي از حرف و عدد باشد)

  :کد ملي 
  :شماره حساب
  :کلمه عبور

 

 

 

 
 
منوی اصلی